Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti i ona predstavlja „anamnezu“ stanja u jednom poslovnom sistemu na osnovu koje se gradi strategija zaštite preduzeća i mobilišu neophodni bezbednosni resursi.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po standardu SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to:

 • procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;
 • procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
 • procenu pravnih rizika;
 • procenu rizika od protivpravnog delovanja;
 • procenu rizika od požara;
 • procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • procenu rizika od eksplozija;
 • procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;
 • procenu rizika po životnu sredinu;
 • procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;
 • procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Zakoni i pravilnici
Zadužena lica
 1. Ana Milosavljević, dipl. ing. el. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00735/2013-01
 2. Strahinja Ilić, ing. znr. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00673/2013-01