Bezbednost i zdravlje na radu se pojavljuje u periodu industrijske revolucije i uvođenja mašinske proizvodnje tokom 18. veka. Ova aktivnost se pokreće kao odgovor na sve češću pojavu povređivanja i oboljevanja radnika. Često se dešavalo da posledice budu tragične, pa je time i bezbednost i zdravlje na radu postalo neophodna delatnost.

BZR je aktivnost koja je napredovala u skladu sa ostvarivanjem radničkih prava i poboljšanjem uslova rada na svim poljima ljudske delatnosti. Taj napredak je stalni zahtev jer su i danas radna mesta mogući izvor opasnosti i štetnosti.

Preventiva u svojoj ponudi ima širok spektar usluga iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

Ove usluge za svoj primarni cilj imaju stvaranje bezbedne i zdrave radne atmosfere koja će rezultirati očuvanje života i zdravlja zaposlenih.

Ostvarivanjem ovog cilja i njihova preduzeća će dobiti benefite samim izbegavanjem ogromnih troškova koji nastaju kao posledica pomenutih neželjenih događaja. Naša lepeza usluga je osmišljena tako da pokrije sve potrebe koje današnji poslodavac ima u vezi BZR-a znatno jeftinije od zapošljavanja ili osposobljavanja lica za rad na tim poslovima.

O kvalitetu i profesionalnosti preduzeća  „Tesla-sistemi“ i radne jedinice „Preventiva“ govori dugogodišnje iskustvo i mnogobrojni zadovoljni klijenti.

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizika

Bezbednost i zdravlje na radu