Zaštita od požara je kompleksna, multidisciplinarna oblast koja je regulisana Zakonom o zaštiti od požara ("Službeni glasnik SRS", br. 87/2018) i nizom podzakonskih akata, pravilnika, tehničkih preporuka i standarda. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spašavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

U cilju zaštite imovine i lica od požara osnovali smo sektor koji se bavi zaštitom od požara, kao deo sistema upravljanja rizicima. Iz oblasti zaštite od požara nudimo Vam niz usluga koje obavlja tim profesionalnih licenciranih stručnjaka.

Prednosti rada sa nama:

  • Nudimo visoko kvalitetne uređaje
  • Izuzetno veliki izbor opreme i uređaja
  • Visoko-osposobljen stručni kadar (sedam diplomiranih inženjera u firmi)
  • Efikasna servisna služba (na raspolaganju 365 dana u godini)
  • Besplatna tehnička podrška (sve konsultacije, inovacije, projektne zadatke predlažemo besplatno)
  • Brza isporuka
  • Povoljan odnos kvaliteta i cene

Bezbednost i zdravlje na radu

procena rizika

Zaštita od požara