Preduzeće Tesla sistemi d.o.o. je vodeći sistem integrator u Srbiji. U okviru preduzeća se nalazi i sektor „Preventiva“ koje je zaduženo za poslove iz domena Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite od požara.

Naša ponuda obuhvata sve poslove iz domena BZR-a i ZOP-a, izradu potrebnih dokumenata, usluge lica za BZR i ZOP, savetodavne usluge, usluge obuke i provere nivoa znanja zaposlenih kao i maloprodaju potrebnih uređaja, aparata i zaštitne opreme.

Prednost saradnje sa našim preduzećem u odnosu na preduzeća koja se bave istim i sličnim poslovima je u tome što na jednom mestu dobijate kompletnu uslugu koju karkteriše kvalitet, brzina i konkurentne cene na tržištu.

O kvalitetu naše ponude najbolje svedoče naši mnogobrojni klijenti.

Tesla sistemi

Saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, u slučaju kompleksnijih projekata, rešava svaku prepreku angažovanjem stručnjaka sa tog fakulteta. Poslovna politika firme se zasniva na principu pružanja maksimalne usluge projektantima, kao i učenicima i studentima elektro struke.

Opredeljenjem da uvozimo opremu, postali smo još konkurentniji na tržištu, a svi naši saradnici u Srbiji, imaju opremu po povoljnoj i tržišno konkurentnoj ceni. Obuhvatanjem svih oblasti, od projektovanja i izvođenja ka održavanju, sjedinjeno sa uvozom, ostvarili smo znatno niže cene za korisnike i investitore.

Tesla sistemi u 3 slike i 3 reči: rad, red i disciplina

Firma Tesla

Firma Tesla

Firma Tesla