Registracija se može izvršiti pozivom na tel. broj: 011/711-45-35 ili upitom na e-mail: info@tesla.rs